Forside
HHX
Videregående uddannelse

Adgangskortet

Er du i tvivl om, hvilke videregående uddannelser lige præcis din studieretning og fagkombination giver dig adgang til? Så brug “Adgangskortet” fra UddannelsesGuiden!

Du kan bruge Adgangskortet på tre forskellige måder:

Søg ud fra fag og gymnasial uddannelse
Angiv gymnasial retning samt yderligere fag og niveauer og se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til.

Søg ud fra interesse
De videregående uddannelser er “bundtet” i interessegrupper (kendt fra Studievælgeren på UG, Studievalgs vejledningsmateriale, universiteters hjemmesider etc.). Vælg en videregående uddannelse og se de specifikke adgangskrav til uddannelsen.

Søg en specifik videregående uddannelse
Benyt søgefunktionen og find en konkret videregående uddannelse med oplysning om tilhørende specifikke adgangskrav.

Adgangskortet er lavet, fordi alt for mange unge i dag får en studentereksamen, der ikke giver adgang til den videregående uddannelse, de ender med at ville søge optagelse på. Derfor vælger en stor del af en årgang at supplere deres eksamen med ekstra fag efter gymnasiet, såkaldt GSK, og en kortlægning af GSK-elevers tanker om videre uddannelse, når de står med eksamensbeviset i hånden viser, at de først sent bliver opmærksomme på adgangskravene på de videregående uddannelser. Ofte først efter den afsluttende eksamen.

Adgangskortet søger at komme denne situation i forkøbet. Målgruppen er derfor først og fremmest elever i grundskolens afgangsklasser samt elever i 1. og 2. g, men også personer, der har en studentereksamen.

Klik her for at komme til Adgangskortet.