EUD  Business

Med en merkantil erhvervsuddannelse uddanner du dig inden for detail/butik, handel, event, kontor eller finans. Med en merkantil uddannelse bliver du således f.eks. salgsassistent, butikschef, lægesekretær, kontorleder, indkøbsassistent eller eventkoordinator.

Der er også mange, som bruger uddannelsen som et springbræt til at blive selvstændig med egen butik/virksomhed. Kommer du fra 9. klasse eller 10. klasse består din uddannelse af et grundforløb (på VBC) opdelt i en 1. del og en 2. del – hver af 20 ugers varighed – og et hovedforløb (praktikplads + skoleperioder) på typisk 2 år.

Hovedforløbet

Hovedforløbet foregår ikke på VBC, men på en af de mange skoler, som VBC har et samarbejde med.

Hovedforløbet veksler mellem skole og praktik. På hovedforløbet tilbyder skolerne fag på forskellige niveauer og talentspor, så alle elever bliver så dygtige som muligt.

EUD_overblik_skema_750px

Læs mere

Du kan læse mere også om de nye erhvervsuddannelser på UddannelsesGuiden.