Forside
EUD
EUD fagretning

EUD Butik & Handel

Hvorfor vælge EUD Butik & Handel?

 • Du bliver stærk til at løse diverse butiksopgaver, såsom: salg, kundebetjening, butiksindretning, webdesign og E-handel
 • Du arbejder praktisk orienteret med opgaver i vores simulerede butiksmiljø (SIMU-butik)
 • Du arbejder projektorienteret med opgaver indenfor butiksdrift, planlægning og kommunikation, hvor samarbejde er omdrejningspunktet
 • Butik og handel er for dig, som har mod på en karriere indenfor butik og handel, og som næsten ikke kan vente med at komme ud at arbejde i det virkelige liv. Efter kun 1 år bliver du en del af erhvervslivet, og efter 3 år er du færdiguddannet
 • Du får en uddannelse, som stiller skarpt på dine evner og dét, du brænder for at arbejde med – allerede mens du er på skolen
 • Du får mulighed for at gøre karriere som salgsassistent eller afdelingsleder f.eks. indenfor modetøj, elektronik, smykker, kosmetik, bolig eller sportsartikler

Fag & forløb

Din uddannelse består af grundforløbets 1. og 2. del – hver af 20 ugers varighed. Du kan optages på grundforløbets 1. del, hvis du starter senest 1 år efter 9. eller 10. klasse og har opnået et karaktergennemsnit på 02 i hvert af fagene dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøver.
Er det mere end 1 år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du optages på grundforløbets 2. del. Det forventes, at du har erhvervet kompetencer fra grundforløbets 1. del på anden vis.

Grundforløbet del 1

(1. halvår)

Grundforløbet del 2

(2. halvår)

Dansk D/C *) IT C
Engelsk D/C *) Erhvervsøkonomi C
Almene erhvervsfag Afsætning C
Specialiserede erhvervsfag

*) Vil du på GF2 uddannelsesretningen Handel skal du have Dansk & Engelsk på C niveau

*) Vil du på GF2 uddannelsesretningen Butik skal du have Dansk & Engelsk på D niveau

Efter grundforløbet del 2 starter du på hovedforløbet, som typisk har en varighed på 2 år indenfor Butik & Handels området.

Undervisningen Grundforløbet del 1

Undervisningen på Grundforløbet del 1 tilrettelægges indenfor det overordnede tema ”opstart, drift og udvikling af en butik/virksomhed”. Undervisningen er bygget op omkring fire projekter indenfor dette tema:

Projekt 1: Etablering af butik/virksomhed

Du kommer i dette projekt blandt andet til at arbejde med:

 • Baggrunden for at kunne etablere en butik/virksomhed
 • Forretningsplaner/budgetter
 • Fysisk indretning af butik, herunder dekoration
 • Rekruttering af medarbejdere til de forskellige funktioner
 • Indkøb, salg, markedsføring

Projekt 2: Etablering og brug af fælles administrative løsninger i mindre virksomheder

Hvordan styrer du bedst muligt butikkens/virksomhedens økonomi? I dette projekt kommer du bl.a. til at arbejde med de administrative løsninger og driftsøkonomiske modeller, som gør det lettere for dig at holde styr på virksomhedens økonomi. Du kommer også til at beskæftige dig med andre administrative rutiner, som er kendetegnede for butikken/virksomheden og den branche, som den befinder sig i.

Projekt 3: E-handel og web-design/web-koncept

En større og større andel varer omsættes i dag via E-handel. I dette projekt skal du på grund af teori lave et web-koncept og en fysisk hjemmeside for butikken/virksomheden. Web-konceptet og hjemmesiden udvikles under hensyntagen til den nyeste viden omkring e-handel.

Projekt 4: Tilrettelæggelse og markedsføring af messe og andre events (f.eks. kampagner)

I dette projekt lærer du at tilrettelægge en messe, samt hvordan butikken/virksomheden kan deltage i en messe. En fysisk opbygning af en messestand for butikken/virksomheden vil således indgå i dette projekt.

Du vil også komme til at arbejde med, hvordan virksomheden/butikken kan planlægge og gennemføre andre events (begivenheder) f.eks. kampagner, som kan tiltrække kunder, skabe opmærksomhed omkring butikken, og hermed være med til at øge salget.

Du har på Grundforløbet del 1 klasseundervisning, cases og projekter. Du møder forskellige arbejdsformer for at gøre undervisningen spændende og levende. Du opnår faglige kompetencer i planlægning, samarbejde og kommunikation indenfor butiks, handels- og kontorområdet.

Undervisningen Grundforløbet del 2

Ved afslutningen af grundforløbets 1. del vælger du endelig uddannelsesretning (Butik eller Handel) Det sker efter en samtale med din studievejleder. Undervisningen på Grundforløbet del 2 vil være tilrettelagt efter din ønskede uddannelsesretning (Butik eller Handel).

Hvad kan jeg blive med en EUD Butik & Handel?

 • Salgsassistent
 • Dekoratør
 • Blomsterdekoratør
 • Handelsassistent
 • Indkøbsassistent
 • Logistikassistent

Søg praktikplads indenfor:

 • Butik
 • Handel