Forside
EUD
Find en praktikplads

Find en praktikplads

LOP-konsulent

Lære- og praktikpladskonsulenten (LOP-konsulenten) på Vejen Business College vejleder i løbet af grundforløbet eleverne omkring mulighederne for uddannelsesvalg inden for handel, kontor eller detail efter afsluttet EUD/EUX-forløb.

De elever, der ved afsluttet EUD/EUX-forløb ønsker det, vil blive registreret som praktikpladssøgende i skolens praktikpladssystem. Er man registreret, er det et krav fra Undervisningsministeriet, at man er aktivt søgende, hvorfor der løbende indkaldes til samtaler med eleverne.

Kontakt skolen for yderligere oplysninger.

http://www.uddannelsesnaevnet.dk/ kan man søge information omkring de forskellige uddannelser og yderligere oplysninger.

Praktikplads

Når du er færdig med grundforløbet, handler det om at finde en praktikplads. Du kan finde en praktikplads inden for detail, handel, kontor og finans. Hvis du har lyst til det, kan du gennemføre noget af din praktiktid i en virksomhed i udlandet. Det er dit ansvar at finde en praktikplads, og det er derfor vigtigt, at du er aktiv i søgeprocessen. Hvis du har brug for det, kan du naturligvis få hjælp af LOP-konsulenten på Vejen Business College.

Detail Som elev inden for detail bliver du uddannet til salgsassistent, dekoratør eller blomsterdekoratør. Her kan dine arbejdsopgaver være: Kundeekspedition, varepræsentation, indkøb, varedisponering, markedsføring, økonomi og dekoration. Du kan under uddannelsen vælge hvilken profil, du ønsker. Karrieremuligheder: Afdelingsleder, butiksbestyrer, salgskonsulent, dekoratør eller at få din egen butik. Ønsker du mere uddannelse, kan du med en detailuddannelse læse videre til handelsøkonom, markedsføringsøkonom eller tage en relevant akademiuddannelse.

Handel Hvis du vælger handelsuddannelsen, uddannes du til handelsassistent inden for salg, logistikassistent eller indkøbsassistent (B2B). Eksempler på arbejdsopgaver som elev inden for handel: Personlig kundeservice, ordre- og aftalebehandling, planlægning, beregning af priser, indkøb og forsendelse. Dine karrieremuligheder kan blandt andet være afdelingsleder, sælger og lagerchef. Ønsker du mere uddannelse kan du med en handelsuddannelse læse vide til bl.a. markedsføringsøkonom. Men også drømmen om at blive selvstændig med egen handelsvirksomhed kan gå i opfyldelse med denne uddannelse.

Kontor Du kan blive kontorelev inden for økonomi, revision, spedition og shipping, administration, offentlig administration, lægesekretær, advokatsekretær og rejseliv. Dine arbejdsopgaver som elev kan for eksempel være: Sagsbehandling, økonomi, salg og indkøb, markedsføring samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Dine karrieremuligheder kan være: Kontorleder, fuldmægtig eller afdelingsleder. Ønsker du mere uddannelse, kan du med en kontoruddannelse f.eks. læse videre til professionsbachelor i finans eller offentlig administration.

Finans Du kan blive elev i pengeinstitutter, kreditforeninger, finansieringsselskaber og inden for forsikrings- og ejendomsmæglerbranchen. Arbejdsopgaver som elev: sagsbehandling, kundekontakt, økonomi, servicesalg samt skriftlig og mundtlig kommunikation. Arbejdsopgaverne varierer afhængigt af, hvilken del af sektoren, det drejer sig om. I almindelighed ansætter finanssektoren kun elever med en hhx.

Fonde og legater

Hvis du er interesseret i praktikophold i ind- eller udland, findes der en lang række fonde og legater, hvor du kan søge om økonomisk støtte. På hjemmesiden fundraising.how – https://www.fundraising.how/da-dk/ – kan du finde gode råd og hjælp til denne proces.

Se fx deres artikeldatabase på https://www.fundraising.how/da-dk/artikler/studerende/), hvor der redegøres for mange af de forhold, man som studerende skal tage højde for.

Der er også muligt at søge støtte til studierejser – se bl.a. artiklen “Sådan søger erhvervsskoleelever studierejselegater”

Jobportaler

Vi har samlet en række af de bedste links til dig.