Kombineret Ungdomsuddannelse

Kombineret Ungdomsuddannelse (KUU) er en toårig uddannelse, der giver dig færdigheder til at varetage et job inden for et bestemt erhverv. Den kan også give mulighed for videre uddannelse. KUU giver ret til SU.

 • Varer to år, men der er mulighed for at gennemføre uddannelsen på kortere tid.
 • Er for dig, der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller en gymnasial ungdomsuddannelse.
 • Giver jobtitlen erhvervsassistent.

Målgruppe og optagelse
Uddannelsen er et tilbud til dig under 25 år med afsluttet 9. eller 10. klasse (eller tilsvarende), der ikke har forudsætninger for at gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse. Det er Ungdommens Uddannelsesvejledning i din bopælskommune, der afgør, om du kan komme ind på uddannelsen. Første optag til uddannelsen er 1. august 2015.

 

Fakta om Kombineret Ungdomsuddannelse

Tilrettelæggelse
Uddannelsen tilbydes i et samarbejde mellem flere uddannelsesinstitutioner, der også samarbejder med lokale virksomheder om erhvervstræning – en form for praktik. Ved uddannelsens begyndelse bliver du tilknyttet en kontaktperson, der hjælper og sørger for, at du hele tiden bliver dygtigere.

Varighed og indhold
KUU har en varighed på maksimalt to år og er opdelt i fire forløb af et halvt års varighed.

Uddannelsen består af:

 • Værkstedsundervisning, hvor teori og praksis kombineres
 • Erhvervstræning i en virksomhed
 • Almene fag (eksempelvis dansk og matematik)

Erhvervstemaer
Uddannelsen tilrettelægges inden for bestemte fag, der er rettet mod erhvervsmuligheder:

 • Mad & sundhed
 • Kommunikation & medier
 • Service & transport
 • Innovation & produktudvikling
 • Byg & bolig
 • Motor & mekanik
 • Turisme, kultur & fritid
 • Miljø og genbrug
 • Børn, unge og ældre
 • Handel og kundeservice

UU-vejlederen kan hjælpe dig med at finde ud af, hvilke erhvervstemaer der tilbydes i dit lokalområde.

Afsluttende prøve
Uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor du medbringer billeder, beskrivelser, film, skitser og andet, der viser, hvad du har lært i uddannelsesforløbet.

Opnåede kompetencer
Når du har gennemført uddannelsen, kan du kalde dig erhvervsassistent inden for et jobområde. Du får et uddannelsesbevis, der beskriver, hvilke kompetencer der er opnået under uddannelsen.