Forside
EUD
Tilmelding

 

 

Optagelse og adgang

Hvordan du ansøger om optagelse på en erhvervsuddannelse er afhængig af, om du søger efter 9. eller 10. klasse eller, om du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden.

Ansøgning om optagelse

 • Du ansøger på www.optagelse.dk
 • Er du under 18 år, skal ansøgningen underskrives af en forælder
 • Du skal opfylde adgangskravene

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du ansøger, frist for ansøgning og adgangskrav. Det er forskelligt alt efter om du går i 9. eller 10. klasse (eller er gået ud for mindre end 1 år siden) eller om du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden.

Du går i 9. eller 10. klasse eller er gået ud for mindre end et år siden:
Adgangskrav
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du:

 • mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed.
 • være vurderet uddannelsesparat af Ungdommens Uddannelsesvejledning.

Er du vurderet ikke-uddannelsesparat, kan du søge om revurdering på erhvervsskolen
Anmodning om revurdering sker samtidig med ansøgningen om optagelse på en erhvervsskole. Du vil blive indbudt til revurdering/optagelsesprøve på erhvervsskolen efter afslutning af prøverne i 9. eller 10. klasse i juni/juli.

Sådan søger du:
Ansøgningen skal underskrives af dig  (og en forælder, hvis du er under 18 år) via NemID og sendes senest 1. marts.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Dit valg af skole
 • Det hovedområde, du er interesseret i
 • Den fagretning, du er interesseret i
 • Eventuelt eux (hvis du både vil have en erhvervsuddannelse og studiekompetence)

Når skolen har fået bekræftet dine oplysninger og karakterer, får du brev om optagelse.

Du er gået ud af 9. eller 10. klasse for mere end 1 år siden:
Adgangskrav
For at blive optaget på en erhvervsuddannelse skal du mindst have karakteren 02 i gennemsnit i henholdsvis dansk og matematik ved 9.-klasseprøve eller 10.-klasseprøve eller tilsvarende eller have en uddannelsesaftale om praktik i en virksomhed. Karakteren 02 på 7-trins-skalaen svarer til karakteren 6 på den tidligere 13-skala.

Sådan søger du:
Ansøgninger skal underskrives af dig (og en forælder, hvis du er under 18 år) via NemID. Ansøgningsfristen oplyses af skolen.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Dokumentation for karakterer, hvis du ikke har en uddannelsesaftale med en virksomhed
 • Dit valg af skole
 • Dit valg af uddannelse (hovedforløb)
 • Eventuelt EUX (hvis du både vil have en erhvervsuddannelse og studiekompetence)
 • Har du en aftale om praktik med en virksomhed (uddannelsesaftale), skal ansøgningen sendes med post til skolen

Kontakt skolen for nærmere oplysninger om ansøgning, optagelse og tidsfrist. Du får brev fra skolen med svar på, om du er optaget på uddannelsen.