Forside
EUX
EUX fagretning

EUX Butik, Handel & Ledelse

Hvorfor vælge EUX Butik, Handel & Ledelse?

  • Du ønsker en karriere inden for handel eller butik, og er parat til at skrue op for fagligheden og ser videreuddannelse som en attraktiv mulighed.
  • Du ønsker adgang til hele kontorområdet, hvor en EUX er krævet. Du ønsker måske at arbejde i et kontormiljø med administrative opgaver inden for ét af specialerne: administration, advokat- eller lægesekretær, økonomi, revision, turisme, spedition og shipping.
  • Søger du læreplads indenfor butik, handel eller kontorområdet, står du rigtig stærkt med EUX Business og er godt på vej til en lederuddannelse!
  • Med en EUX Business kan du gå alle de veje, du vil!

Fag & forløb

Din uddannelse består af grundforløbets 1. og 2. del – hver af 20 ugers varighed. Du kan optages på grund-forløbets 1. del, hvis du starter senest 1 år efter 9. eller 10. klasse og har opnået et karaktergennemsnit på 02 i hvert af fagene dansk og matematik ved folkeskolens afsluttende prøver.

Er det mere end 1 år siden du har afsluttet 9. eller 10. klasse, kan du optages på grundforløbets 2. del. Det forventes, at du har erhvervet kompetencer fra grundforløbets 1. del på anden vis.

Grundforløbet del 1
(1.halvår)

Grundforløbet del 2
(2. halvår)

Dansk C IT C
Engelsk C Erhvervsøkonomi C
Samfundsfag C Afsætning C
Almene erhvervsfag Matematik C
Organisation C
Specialiserede erhvervsfag

Efter Grundforløbet del 2 kan du vælge at starte på EUX-studieforløbet eller du vælge at starte på hovedforløbet indenfor Butik eller Handel, som typisk har en varighed på 2 år.

Undervisningen Grundforløbet del 1

Undervisningen på Grundforløbet del 1 tilrettelægges indenfor det overordnede tema ”opstart, drift og udvikling af en butik/virksomhed”. Undervisningen er bygget op omkring fire projekter indenfor dette tema:

Projekt 1: Etablering af butik/virksomhed

Du kommer i dette projekt blandt andet til at arbejde med:

  • Baggrunden for at kunne etablere en butik/virksomhed
  • Forretningsplaner/budgetter
  • Fysisk indretning af butik, herunder dekoration
  • Rekruttering af medarbejdere til de forskellige funktioner
  • Indkøb, salg, markedsføring

Projekt 2: Etablering og brug af fælles administrative løsninger i mindre virksomheder

Hvordan styrer du bedst muligt butikkens/virksomhedens økonomi? I dette projekt kommer du bl.a. til at arbejde med de administrative løsninger og driftsøkonomiske modeller, som gør det lettere for dig at holde styr på virksomhedens økonomi. Du kommer også til at beskæftige dig med andre administrative rutiner, som er kendetegnede for butikken/virksomheden og den branche, som den befinder sig i.

Projekt 3: E-handel og web-design/web-koncept

En større og større andel varer omsættes i dag via E-handel. I dette projekt skal du på grund af teori lave et web-koncept og en fysisk hjemmeside for butikken/virksomheden. Web-konceptet og hjemmesiden udvikles under hensyntagen til den nyeste viden omkring e-handel.

Projekt 4: Tilrettelæggelse og markedsføring af messe og andre events (f.eks. kampagner)

I dette projekt lærer du at tilrettelægge en messe, samt hvordan butikken/virksomheden kan deltage i en messe. En fysisk opbygning af en messestand for butikken/virksomheden vil således indgå i dette projekt.

Du vil også komme til at arbejde med, hvordan virksomheden/butikken kan planlægge og gennemføre andre events (begivenheder) f.eks. kampagner, som kan tiltrække kunder, skabe opmærksomhed omkring butikken, og hermed være med til at øge salget.

Du har på Grundforløbet del 1 klasseundervisning, cases og projekter. Du møder forskellige arbejdsformer for at gøre undervisningen spændende og levende. Du opnår faglige kompetencer i planlægning, samarbejde og kommunikation indenfor butiks, handels- og kontorområdet.

Undervisningen Grundforløbet del 2

Ved afslutningen af Grundforløbets del 1 vælger du endelig uddannelsesretning (Butik, Handel eller Kontor) Det sker efter en samtale med din studievejleder. Undervisningen på Grundforløbet del 2 vil være tilrettelagt efter din ønskede uddannelsesretning (Butik, Handel eller Kontor).

Efter afsluttet Grundforløbet del 2

Efter afsluttet Grundforløbet del 2 vælger du om du ønsker en praktikplads indenfor butik eller handelsområdet eller om du ønsker at fortsætte på EUX-studieåret, som efterfølgende giver dig adgang til alle praktikpladser indenfor handel-, butik- og kontorområdet og samtidig giver dig en generel studiekompetence, så du kan starte på korte og mellemlange videregående uddannelser.

Undervisningen på EUX-studieåret

Kontor

Detail og handel

Eventkoordinator

Dansk A
Engelsk B
IT B
Dansk A
Engelsk B
IT B
Dansk A
Engelsk B
IT B
Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B Virksomhedsøkonomi B eller Matematik B
Valg mellem: Valg mellem: Valg mellem:
Kulturforståelse C
Erhvervsret C
2. fremmedsprog C
Innovation C
Erhvervsret C
2. fremmedsprog C
Psykologi C
Erhvervsret C
2. fremmedsprog C
Valgfag: Valgfag: Valgfag:
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau
2 fag på B niveau eller
1 fag på B niveau plus
2 fag på C niveau
Større skriftlig opgave, SSO
Eksamensprojekt
Større skriftlig opgave, SSO
Eksamensprojekt
Større skriftlig opgave, SSO
Eksamensprojekt

Efter afsluttet EUX studieforløb (EUX 1. del)

Adgang til videregående uddannelser

Efter EUX-studieforløbet har du adgang til at læse videre på Erhvervsakademierne, Professionshøjskolerne eller universiteterne (for adgangskravene til de enkelte videregående uddannelser – se www.ug.dk) .

Med en EUX har du desuden adgang til de gymnasiale suppleringskurser på lige vilkår med de gymnasiale uddannelser.

Praktikplads indenfor butik, handel eller kontor

Efter EUX-studieforløbet (EUX 1. del) kan du kan færdiggøre din EUX-uddannelse med en praktikplads i private eller offentlige virksomheder. Som EUX elev har du ekstra gode muligheder for at finde en praktikplads. I praktiktiden skal du på skoleperioder i enkelte uger. Efter praktiktiden afslutter du din uddannelse efter i alt 4 år med et EUX-bevis.

Efter afsluttet praktiktid (EUX 2. del) har du naturligvis også stadigvæk adgang til at læse videre på Erhvervsakademierne, Professionshøjskolerne eller universiteterne (for adgangskravene til de enkelte videregående uddannelser – se www.ug.dk).