Forside
Info til nye elever, august 2019

Info til nye elever på VBC

På denne side finder du praktiske oplysninger til dig, der skal starte på Vejen Business College i august 2019. Hold gerne øje med siden, da der løbende bliver lagt nyt materiale op.

Der er sendt optagelsesbreve til elevernes e-boks i uge 26. Har du ikke modtaget det, skal du kontakte skolen snarest muligt. Det er også stadig muligt at søge optagelse ved direkte henvendelse til skolen.

Læs også gerne vores velkomstfolder samt VBC’s Studie- og ordensregler for EUD/EUX eller Studie- og ordensregler for HHX.

Første skoledag og skema

Første skoledag er tirsdag den 13. august kl. 9:00. Vi mødes i kantinen.

Skemaer for introugen og resten af grundforløbet kan ses på www.uddataplus.dk/skema/, hvor du skal logge ind med dit UNI-login. Vær opmærksom på, at mødetiden første skoledag af skematekniske årsager er angivet til kl. 8:45 i klassens stamlokale – men mødetiden denne dag er altså klokken 9:00 i kantinen.

Medbring sygesikringsbevis til brug ved bogudlevering.

Klasselister

Klasseinddelingen for HHX-klasserne gælder kun for grundforløbet – de endelige klassedannelser på HHX sker først efter elevernes valg af studieretning i uge 41. Opstart i de endelige HHX-klasser sker mandag den 11. november.

Introtur

Mandag den 9. september til tirsdag den 10. september.

Turen går til Holmsborg Lejrcenter ved Søndervig (Ringkøbing). Prisen for deltagelse er 275 kroner, som skal betales til din klasselærer i introugen. Beløbet kan også betales via bankoverførsel senest fredag den 9. august – skriv elevens fulde navn på overførslen til:

Reg.: 1569
Kontonummer: 12587570

Introfest

Fredag den 23. august er der introfest.

Computer, lommeregner m.m.

På VBC skal alle elever medbringe egen computer til undervisningen. Du kan få installeret en version af Microsoft Office-pakken gratis hos vores it-afdeling.

Derudover skal du medbringe papir, hæfter, mapper, skrive- og tegneredskaber til undervisningen.

Du skal også bruge en lommeregner. Vi anbefaler en Texas TI-30.

Ringetider

1. lektion: 08.00-08.45
2. lektion: 08:45-09:30
3. lektion: 09.45-10.30
4. lektion: 10.30-11.15
5. lektion 11.15-12.00
Spisepause: 12.00-12.30
6. lektion: 12.30-13.15
7. lektion: 13.15-14.00
8. lektion: 14.10-14.55
9. lektion: 14.55-15.40

Rabat på bus og tog

Går du på en ungdomsuddannelse, kan du undersøge dine muligheder for at få et såkaldt ungdomskort. Med et ungdomskort opnås rabat på den daglige transport mellem hjem og skole (OBS: Se også afsnittet om FlexPendler herunder!).

Ungdomskort kan fås via hjemmesiden www.ungdomskort.dk. Det er her du bestiller kortet, og her kan du også læse mere om det. For at få adgang til hjemmesiden, skal du bruge NemID.

Forsøg med FlexPendler i 2019

I 2019 kører Vejen Kommune et forsøg med noget, der hedder FlexPendler: Forsøget går ud på, at du får mulighed for at bestille en Flexbil (fra Sydtrafiks Flextrafik) fra din bopæl og til Vejen Business College og retur igen. For at deltage kræver det, at du har mindst 60 minutters transport fra din bopæls nærmeste stoppested og til bussen/toget ankommer til Vejen om morgenen og 60 minutters transport retur igen om eftermiddagen. Hvis du har 55 minutter den ene vej og 70 minutter den anden vej, opfylder du ikke kriterierne for at søge.

Det koster 15 kr. pr. dag, du kører med en Flexbil – uanset om du kun kører morgen, kun eftermiddag eller begge gange. Beløbet svarer til en månedskort, hvis du benytter Flexbilen hver skoledag.

Læs mere om FlexPendler her – og vær opmærksom på, at ansøgningsfristen for at være med i FlexPendler-forsøget er tirsdag den 9. juli kl. 12.00

SU

Du kan tidligst søge SU 1 måned før den dato, hvor du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. september, så kan du tidligst søge fra den 1. august. Det forudsætter dog, at du er fyldt 18 år, og at du har fået brev om, at du er optaget på uddannelsen.

Du søger SU i minSU på su.dk. For at få adgang til minSU skal du bruge NemID, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få NemID, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

Forældreaften

Onsdag den 18. september er der forældreaften kl. 18.30-20.30. Der vil være orientering om skolens studie- og ordensregler, valg af studieretning samt valgfag 2.g. + 3.g. Herudover info om studieturen til Texas i 3.g og videreuddannelsesmuligheder efter HHX ved Studievalg Sydjylland.