Deltagerbetaling på EUD/EUX/HG

Undervisningen og undervisningsmaterialer er gratis, men der er nogle udgifter, man skal regne med, når man går på EUD/EUX/HG.

Der kan være udgifter til øvehæfter i fx sprogfag og erhvervsøkonomi. Desuden forventer vi, at alle elever medbringer en bærbar PC til undervisningen og til prøver og eksaminer, da IT indgår naturligt i al undervisning. Under særlige omstændigheder vil du kunne låne en bærbar af skolen. Man kan printe gratis på skolen (s/h og farve), hvis man får behov for det.

Der bliver arrangeret en introtur for nye elever hvor prisen er kr. 350, som dækker transport, ophold og forplejning. Turen indgår som en del af undervisningen.
Hvis man af særlige grunde ikke har mulighed for at deltage i en introtur arrangerer skolen fagligt arbejde for den eller de elever, der ikke deltager, svarende til det faglige arbejde, der er på studieturen.

Hvis du deltager i sociale aktiviteter på EUD/EUX/HG, fx fester og cafearrangementer, vil du også have mindre udgifter i den forbindelse.