Nøgletal

Diverse nøgletal for EUD- og EUX-uddannelsen på Vejen Business College kan findes på Undervisningsministeriets side uddannelsesstatistik.dk:

  1. Tryk på den blå knap “Vælg”
  2. Vælg evt. Region Syddanmark – herefter vælges Vejen Business College under “Vælg institutioner”
  3. Tryk på “Gå til Dashboard”

Herefter præsenteres målinger på forskellige parametre for EUD- og EUX-uddannelsen, der hver især knytter an til ét af fire centralt definerede “Klare mål”:

  • Ansøgere – knytter an til Mål 1: “Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.”
  • Frafald – knytter and til Mål 2: “Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.”
  • Beskæftigelsesfrekvens – knytter an til Mål 3: “Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige som muligt.”
  • Elevtrivsel – knytter an til Mål 4: “Tilliden til og trivslen på erhvervsuddannelserne skal styrkes.”

For hver parameter findes forskellige data, fx frafald korrigeret for socioøkonomisk baggrund.