Undervisningsmiljøvurdering

Resultatet af den seneste Undervisningsmiljøvurdering findes som en del af Vejen Business Colleges årlige Benchmarkingrapporter (Elevtrivselsundersøgelser):