Ani-mobbestrategien for Vejen Business College er udarbejdet i henhold til lov om undervisningsmiljø, lov nr. 166 af 14. marts 2001 om elevers og studerendes undervisningsmiljø med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 311 af 4. april 2017.

Anti-mobbestrategien er ledsaget af en klagemulighed i form af et klageskema.