Nøgletal

Diverse nøgletal for HHX-uddannelsen på Vejen Business College kan findes på Undervisningsministeriets side uddannelsesstatistik.dk:

På siden vises aktuelle og historiske nøgletal for Vejen Business College, herunder:

Karaktergennemsnit

Karaktergennemsnit ved studentereksamen for den senest afsluttede årgang (ikke korrigeret for socioøkonomiske faktorer).

Fuldførelsesprocent

Procentdel, der har gennemført uddannelsen målt i forhold til, hvor mange der startede.

Overgangsfrekvens

Andel af afgangselever, der er i gang med en videregående uddannelse to år efter deres studentereksamen.

Andre oplysninger

Ved at klikke på teksten “Vis grafer” vises forskellige yderligere oplysninger, fx “Forventede karakterer” og “Trivsel”. Førstnævnte er karaktergennemsnittet korrigeret for socioøkonomiske faktorer, mens det sidste er et mål for den generelle trivsel udregnet på baggrund af den årlige Elevtrivselsundersøgelse (se mere på siden Undervisningsmiljøvurdering).

Fravær

Ud over ovenstående, skal Vejen Business College i henhold til Bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser (Bek. nr. 1212 af 11/10/2018 § 3) oplyse sit samlede fravær på hhx i det foregående skoleår (2018-2019) samt måltallet for indeværende skoleår på skolens hjemmeside: