International økonomi B

International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler den samfundsøkonomiske udvikling set i et nationalt, et europæisk og et globalt perspektiv. Faget giver således viden om og forståelse af den samfundsøkonomiske udvikling i en åben økonomi. Faget beskæftiger sig med beskrivende økonomi og med økonomisk teori og metode.

Formål

Formålet med faget er, at eleverne udvikler deres samfundsforståelse og deres evne til at beskrive, analysere, reflektere over og tage stilling til historiske og aktuelle samfundsøkonomiske sammenhænge og problemstillinger. Desuden skal eleverne udvikle deres metodiske kompetencer og opnå indsigt i og forståelse af samfundsøkonomiske problemstillinger i og mellem det nationale, det europæiske og det globale perspektiv. Eleverne skal styrke evnen til at forholde sig reflekterende til den samfundsøkonomiske udvikling.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

  • anvende grundlæggende viden om økonomisk teori og metode til analyse af samfundsøkonomiske sammenhænge og af samspillet mellem de økonomiske delsektorer
  • analysere økonomiske balanceproblemer samt analysere, diskutere og vurdere de samfundsøkonomiske virkninger af økonomisk-politiske indgreb og begivenheder
  • redegøre for og vurdere nationale og globale samfundsøkonomiske problemstillinger
  • anvende viden om handelsteorier og det internationale økonomiske samarbejde til at redegøre for udviklingen i Danmarks udenrigshandel samt den globale handel
  • forklare konjunkturudviklingen i Danmark
  • redegøre for forskelle i levevilkår i lande på forskellige udviklingstrin
  • analysere tabeller, diagrammer og tekst vedrørende et lands erhvervsstruktur, demografi og økonomi
  • foretage databehandling, herunder søge og vurdere samfundsøkonomisk information
  • opstille tabeller og tegne diagrammer til at illustrere samfundsøkonomiske data og foretage simple beregninger i forbindelse med samfundsøkonomiske analyser
  • strukturere og formidle fagligt stof.