Organisation C

Organisation er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden om organisatoriske strukturer og processer, herunder ledelse i organisationer. Faget giver viden om ledelsens og de ansattes muligheder for at tilpasse organisationen under hensyn til udviklinger i det internationale samfund.

Formål

Gennem undervisningen i organisation skal eleverne udvikle evnen til at forholde sig reflekterende til interne organisatoriske forhold og organisationen som en dynamisk enhed i et samspil med det omgivende samfund. Eleverne skal udvikle evnen til selvstændigt at arbejde med organisatoriske problemstillinger gennem anvendelse af organisatorisk teori i en virkelighedsnær og international kontekst.

Faglige mål

Eleverne skal kunne:

  • redegøre for organisationsteoretiske skoler i et historisk perspektiv
  • diskutere og vurdere problemstillinger omkring en organisations strukturer og processer
  • anvende viden om interne organisatoriske samarbejder til at diskutere og vurdere problemstillinger omkring team- og projektorganisering samt team- og projektledelse
  • diskutere og vurdere kompetenceudvikling i en organisation
  • anvende viden om trivsel, motivation og ledelse til at diskutere og vurdere en organisations ledelsesprocesser.