Forside
Om VBC
Grøn skole
Projekt Grøn omstilling – grønt iværksætteri

Projekt Grøn omstilling – grønt iværksætteri

Vejen Business College (VBC) er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af projektet Grøn omstilling – grønt iværksætteri, hvor Tove Kristensen, ansat på VBC, varetager projektlederrollen. Fonden For Entreprenørskab og UdviklingVejen har en væsentlig rolle i forhold til udvikling og gennemførelse af forløbet. Erhvervsakademi Sydvest bidrager med faglighed og karrierelæring.

Det overordnende formål med projekt Grønt Iværksætteri er, at gøre eleverne i stand til at tænke innovativt og kreativt og være handlingsdygtige i forhold til den grønne omstilling i eksisterende virksomheder og ved opstart af egen virksomhed.

I forløbet indgår aktive virksomhedsbesøg af længere varighed, hvor eleverne selv får lov til at problemspotte og prøve kræfter med grøn omstilling. Projektet giver ligeledes eleverne indsigt og erfaring med grønt iværksætteri, så de inspireres på deres videre uddannelses- og karrierevej i forhold til at kunne omsætte viden om grønt iværksætteri og medvirke til at skabe en grøn udvikling, og dermed være frontløbere i forhold til at gøre Danmark kendt som et grønt iværksætterland.

Via samarbejdspartnere skabes udvikling af en progression af forløb om FN’s Verdensmål, bæredygtighed, grøn omstilling, cirkulær økonomi, grønne forretningsmodeller og grønt iværksætteri. Projektet tager udgangspunkt i elevernes dagligdag på individniveau og afsluttes på mikroniveau, med eleven som grøn iværksætter. Eleverne skal gennem mangfoldighed opnå indsigt og handlekompetencer ift. grøn omstilling og grønt iværksætteri i en bred kontekst.

Eleverne i 2.g på studieretningen Innovation & Marketing har gruppevis i uge 41, 2022 været to dage på virksomhedsbesøg i selvvalgte virksomheder, med det overordnede formål at spotte grøn omstilling og mulighed for grønt iværksætteri evt. som spinoff virksomhed.

Tak til virksomhederne for at tage sig tid til eleverne og være åbne ift. elevernes problemstillinger og analysearbejde. TAK til Frisesdahl, Mads & Stine, Babysam, Krogsgaards Maskinværksted, OTV-Plast og Vejen Kommunes afdeling for Miljø & Teknik.

Gruppen der besøgte Krogsgaards Maskinværksted, skriver i deres refleksion:

Det har været et spændende forløb med gode udfordringer. Det har været virkelig lærerigt og enormt imponerende at se og opleve en virksomhed der virkelig har styr på deres forretning. Vi er blevet meget inspireret til det senere forløb i innovation og har fået et bredere netværk og flere kompetencer. Vi har også fået flyttet nogle grænser i forhold til at skulle ud i en rigtig virksomhed og snakke med voksne erhvervsdrivende, hvilket før forløbet var ret udforende for os alle i gruppen.

Samme gruppe skriver i deres tak til Krogsgaards Maskinværksted:

Tusind tak for at have taget godt imod os og mødt os med åbne arme. Vi har virkelig lært meget og har fået lavet en rigtig god opgave på baggrund af jeres virksomhed. I har været rigtig gode til at svare på alle vores mange spørgsmål på en forståelig og grundig måde, hvilket har hjulpet os virkelig godt på vej. Vi er meget glade for at vi havde muligheden for at sidde ude ved jer og opleve virksomheden midt i en almindelig arbejdsdag, både for at have muligheden for at stille spørgsmål når vi havde brug for det og se hele forløbet fra råvarer til færdigt produkt. Så tusind tak for at have taget jer tid til at hjælpe os, det sætter vi stor pris på!

Tak til Børne- og Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, for at gøre dette projekt muligt.

Ønskes oplysninger om projektets indhold, didaktik, implementering m.m. kontaktes projektleder Tove Kristensen på mail: tk@vejenbc.dk