Tids- og procesplan

2022
(1.g)
Aktiviteter Output Resultater/effekt
Febr. FN´s Verdensmålsdag v/ ILoveGlobalGoals

Med foredrag af virksomhed om dens arbejde med FN´s Verdensmål

Fag: Alle

Se program for dagen her

Give eleverne en motiverende oplevelse af at arbejde for en bæredygtig udvikling. Udgangspunkt på Individ- og skole-niveau.

Hvad gør jeg nu? Hvad kan jeg gøre? Hvad gør vi på skolen?  Hvad kan vi gøre på skolen?

Kendskab til hvordan opstarts og store virksomheder arbejder med FN´s Verdensmål

Valg af FN´s Verdensmåls tema som elever i grupper ønsker at arbejde videre med. Dagen danner grundlag for problemspotting.
Feb. Bæredygtige forretningsmodeller og cirkulær økonomi

Foredrag på VBC af EASV

Fag: Innovation, afsætning

Se program her

Opnå viden, kendskab og karrierelæring Motiverede elever til at arbejde med det valgte tema ift. Grøn omstilling
Marts Filmatiseret roman ”Lykke-Per” af Henrik Pontoppidan

Fag: Innovation og dansk

Læs om forløbet her

Hvad kan vi lære af ”Lykke-Per” som iværksætter Læring om iværksætteri og iværksættere i en historisk kontekst
2022 (2.g) Aktiviteter output Resultat/virkning
Aug. Innovationens betydning i en historisk kontekst

Foredrag v/Vejen Kunstmuseum

Fag: Historie og innovation

Læs om forløbet her

Kendskab til bl.a. lokalområdets store iværksættere gennem tiden Almen dannelse og forståelse for innovationens centrale betydning for vores samtid
Aug. Foredrag hvor lokal Virksomhed fortæller om arbejdet med bæredygtighed og den grønne omstilling.

Foredrag v/adm. Direktør Henrik Lund, Naturlí

Viden og erhvervsnær læring om den grønne omstilling Motivation til at være en del af den grønne omstilling hos virksomheder
Uge

41

Virtuel session om Kinas grønne omstilling

Fag: Afsætning, innovation og samfundsfag B/international økonomi

Læs om forløbet her

Viden om situationen i Kina Viden og inspiration til Danmarks grønne omstilling
Uge

41

Gruppevis arbejder elever 2 dage i lokal virksomhed. Der laves situationsanalyse, identificeres udfordringer, udarbejdes grønne løsninger samt konsekvens vurderes. Arbejdet fremlægges for virksomheden.

Fag: Virksomhedsøkonomi, afsætning, erhvervscase og innovation, del af SO3 forløb.

Se forløb SO3 her

Eleverne får indblik i autentisk situation om en virksomheds udfordringer ift. Grøn omstilling. Alle elementer i kompetenceblomsten er i spil.

Eleverne øver at tænke innovativt og kreativt og være handlingsdygtige i forhold til den grønne omstilling i eksisterende virksomheder

Elevinvolvering skaber motivation og engagement. Karrierelæring og kendskab til jobmuligheder opnås, hvilket kan påvirke uddannelsesvalg efter hvad der er behov for.

Relationer skabes og kan få betydning for senere karrierevalg.

Danner grundlag for grønt iværksætteri.

Uge 41 Problemspotting og idéskabelse ift. Valgt tema indenfor FN´s Verdensmål.

Fag: Innovation og afsætning, del af SO3-forløb om ”bæredygtighed”

Eleverne har udarbejdet en Grøn forretningsmodel Elever oplever at de kan gøre en forskel ift. klimakrisen
Uge 41 Foredrag af Grøn iværksætter.

Erhvervsrådgiver fra UdviklingVejen giver sparring

Fag: Innovation og afsætning, del af SO3-forløb om ”bæredygtighed”

Udvikling af Forretningsmodel Elever oplever de kan gøre en kvalificeret forskel ift. Klimakrisen, hvilket giver lærelyst
Uge 41 Forretningsmodel fremlægges for erhvervsrådgiver fra UdviklingVejen, der giver sparring og anbefaler potentielle Samarbejdspartnere

Fag: Innovation og afsætning, del af SO3-forløb om ”bæredygtighed”

Idébeskrivelse til Danish Entrepreneurship Festival er udarbejdet og indgår som en del af konkurrencen. Elever er klar til deltagelse i Danish Entrepreneurship Festival.
Uge

43

Elever besøger EASV, hvor der arbejdes i workshop afhængig af elevernes udfordringer med forretningsmodellen. Studerende giver feedback og input til forretningsmodellen, som videreudvikles

Fag: Innovation og afsætning

Se program her

Udvikling af Forretningsmodel Elever oplever de kan gøre en kvalificeret forskel ift. Klimakrisen, hvilket giver engagement og motivation
Uge 47 Eleverne deltager i Danish Entrepreneurship Festival

Fag: Innovation

Elever får sparring af erhvervspersoner til Idéforbedring og udvikling af forretningsmodel Idéforbedring og udvikling af forretningsmodel
2023
2.g
Aktivitet Output Effekt/virkning
Jan Åben messe på skolen, hvor idéer fremvises til besøgende fra lokalområdet dvs. andre elever fra forskellige uddannelser, erhvervspersoner og samarbejdspartnere.

Ung grøn iværksætter holder foredrag.

Se program for dagen her

Glade elever der stolt viser deres idéer frem Eleverne får en motiverende oplevelse af at arbejde for en bæredygtig udvikling
Jan Deltager i Company Programme og konkurrerer om bl.a. den grønne særpris.

Fag: Innovation og afsætning

Målet er at kvalificere til Regionsmesterskabet medio marts Give eleverne indsigt og erfaring med grønt iværksætteri, så de inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej i forhold til at kunne omsætte viden om grønt iværksætteri og medvirke til at skabe en grøn udvikling.
Forretningsplan udarbejdes

Realisering og diffusion af grøn forretningsmodel.

Fag: Innovation og afsætning

Elever starter egen virksomhed med en grøn forretningsmodel Give eleverne indsigt og erfaring med grønt iværksætteri, så de inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej i forhold til at kunne omsætte viden om grønt iværksætteri og medvirke til at skabe en grøn udvikling.
Marts Deltagelse i Regionsmesterskabet i Company Programme

Fag: Innovation og afsætning

Målet er at kvalificere til DM i Company Programme Give eleverne indsigt og erfaring med grønt iværksætteri, så de inspireres på deres videre uddannelsesvej/virksomhedsvej i forhold til at kunne omsætte viden om grønt iværksætteri og medvirke til at skabe en grøn udvikling.
April Deltagelse i DM i Company Programme

Fag: innovation og afsætning

Målet er at eleverne fortsætter deres udvikling ift. At kunne bidrage til den grønne omstilling Elever vælger at deltage i et talentudviklingsforløb, hvor de arbejder som grønne iværksættere i egen virksomhed med sparring fra UdviklingVejen, og som en del af innovationsundervisningen i 3.g. Der arbejdes hen mod Regionsmesterskabet medio marts 2024, hvor eleverne deltager i konkurrencen ”grønne talentfulde iværksættere” i et selvstændigt spor i konkurrencen Company Programme.
Maj Kortlægning af elevernes entreprenante skills og grønne mindset via spørgeskemaundersøgelse

Fag: Innovation

Resultat af elevernes udvikling mht. entreprenante skills elevernes entreprenante og grønne skills er gennemsnitligt forbedret med 25%
Maj Elever og projektleder fortæller andre uddannelser om forløbet og deres erfaringer via forskellige medier Flere uddannelsessteder anvender forløbet om Grønt Iværksætteri Elever fra Vejen Business College er frontløbere i forhold til at gøre Danmark kendt som et grønt iværksætterland, og har medvirket til udbredelse på 10 uddannelsessteder.
Juni Refleksion og evaluering af forløbet hvor elever, undervisere og obligatoriske samarbejdspartnere deltager Udvikling af projektet og planlægning af gennemførelse uden tilførte midler. Projektet gøres klar til implementering i det kommende skoleår.
”Ung og egen virksomhed” v/Magnus Kristian Lindahl Kristensen, TacDane

Et foredrag m. workshops med særligt fokus på ansvarlighed og det praksisnære ift. at starte egen virksomhed samt anvendelse af ChatGPT ift. virksomhedsdrift.

Læs om foredraget her

UdviklingVejen – en drejebog til samarbejde.

Se drejebog her