Forside
Om VBC
Syd- og Sønderjyllands bedste handelsgymnasium

Vejen Business College er Syd- og Sønderjyllands bedste handelsgymnasium

Juli 2018

Dansk Erhverv foretager hvert år en analyse af alle danske gymnasiers evne til at løfte eleverne i forhold til deres socioøkonomiske baggrund – og igen i år placerer Vejen Business College sig i toppen.

På landsplan er Vejen Business College det sjettebedste handelsgymnasium, og lokalt er vi det bedste handelsgymnasium i Syd- og Sønderjylland målt på løfteevne!

Dansk Erhvervs analyse sammenligner elevernes opnåede eksamensresultater for de seneste tre år med tilsvarende elevgruppers resultater. Når man således tager højde for elevernes faglige og sociale baggrund og ikke kun sammenligner isolerede eksamensresultater, kan man udregne den såkaldt gymnasieeffekt – også kaldet løfteevne.

-Det gode resultat kan ene og alene tilskrives skolens dygtige lærerstab, som finder det helt naturligt, at tage hånd om den enkelte elev i forbindelse med undervisningen, siger Hans Brun Hansen, der er forstander på VBC Vejen Business College.

Resultatet af undersøgelsen kan ses på http://analyse.detgodegymnasium.dk/loefteevne/

Hvor godt er dit gymnaasium?