Forside
Om VBC
UNESCO Verdensmålsskole

UNESCO Verdensmålsskole

I 2023 blev Vejen Business College udnævnt til UNESCO Verdensmålsskole.

Stor tak til Miljørådet for at gøre dette muligt grundet det gode arbejde med at gøre Vejen Business College til en bæredygtig skole med fokus på både social trivsel og miljømæssig ansvarlighed.

Tak til underviserne for på bedste vis at integrere FN’s Verdensmål i undervisningen, og for at have fokus på social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Gennem undervisningen motiveres eleverne til at forholde sig til verdensmålene og være bevidste om de teoretiske såvel som de praktiske tilgange. Eleverne gøres parate til det fremtidige studie- og arbejdsmarked, hvor der efterspørges studerende/ansatte med viden, der kan skabe forandringer og bidrage til skabelsen af bæredygtige løsninger.

Udover bæredygtig udvikling tager undervisningen på Vejen Business College udgangspunkt i temaer der bidrager til at eleverne får viden, værdier og holdninger der bidrager til en mere inkluderende, retfærdig og fredelig verden.

Vejen Business College ønsker at udvikle eleverne til verdensborgere, der kan håndtere dilemmaer der vedrører både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed ved at understøtte elevernes viden og refleksioner.

Social bæredygtighed ses på Vejen Business College ved åbenhed, medbestemmelse, respekt for lighed og elevtrivsel.

Medlemskabet betyder at skolen har forpligtet sig til fortsat at arbejde med FN´s verdensmål i såvel undervisningen som i forhold til skolens daglige drift.

Både uddannelse for bæredygtig udvikling og uddannelse for globalt medborgerskab sigter mod at imødekomme samfundets nuværende og fremtidige udfordringer. Derfor skal man som UNESCO Verdensmålsskole bidrage til:

  • ”At styrke eleverne i at kunne påtage sig en aktiv rolle i mødet med og løsningen af globale udfordringer og til at kunne bidrage aktivt til en mere fredelig, tolerant og inkluderende verden”
  • “At styrke elevernes handlekompetence i forhold til at træffe kvalificerede bæredygtige valg”

Læs mere om UNESCO Verdensmålsskole her: https://unesco-asp.dk/unesco-verdensmaalsskoler/

Verdensmålsbænk

I 2024 har VBC installeret en Verdensmålsbænk med plantekasser, der skal fremme elevernes udeliv. Den fantastisk flotte bænk er etableret med tilskud fra Udlodningsmidler til Friluftsliv.

Støttet med Udlodningsmidler til Friluftsliv